Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020
 
www.cyberspacesolutionsinc.com
www.cyberspacesolutionsinc.com Bookmark and Share
  Αναζήτηση
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ελαχιστοποίηση

Για την καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των πελατών του Λογιστηρίου μας, κατασκευάσαμε μια ειδική ιστοσελίδα για την ενημέρωσή τους.

Μεσα από την ιστοσελίδα αυτή οι πελάτες μας μπορούν να πληροφορούνται άμεσα και από οπουδήποτε μπορουν να έχουν συνδεση στο Internet, τα δεδομένα που αφορούν την επιχείρησή τους, όπως:

- Επίσημη εκτύπωση Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων ανά τρίμηνο
- Ανάλυση στηλών Βιβλίου Εσόδων Εξόδων ετήσια ή ανά τρίμηνο
- Βασικά στοιχεία όπως Διευθύνσεις και Αριθμούς Μητρώου της επιχείρησής τους
- Εσοδα , Εξοδα , ΦΠΑ Εσόδων, ΦΠΑ Εξόδων κατά μήνα
- ΦΠΑ Εσόδων, ΦΠΑ Εξόδων και Διαφορά ΦΠΑ Εσόδων-Εξόδων κατά τρίμηνο
- Εισφορές Ασφαλιστικών Ταμείων και Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών ανά περίοδο ανά εργαζόμενο.
- Υπόλοιπα και Καρτέλες Προμηθευτών (εφόσον παρακολουθούνται οι ταμειακές συναλλαγές της επιχείρησης από εμάς)
- Τζίρους Προμηθευτών
- Οικονομικές Αναφορές με γραφήματα ιστορικότητας, εσόδων ανά έτος ή ανά μήνα.

Το πληροφοριακό σύστημα πελατών λογιστηρίου χρησιμοποιεί cookies για την λειτουργία του.  Η είσοδός του σε αυτό συνιστά αποδοχή από μέρους του χρήστη του τρόπου λειτουργίας του.  Εαν δεν επιθυμείτε την χρήση cookies παρακαλώ μην εισέρχεστε.

 Μπορείτε να εισαχθείτε στο πληροφοριακό σύστημα πελατών λογιστηρίου πατώντας εδώ


 
 
www.cyberspacesolutionsinc.com
 
 
www.cyberspacesolutionsinc.com www.cyberspacesolutionsinc.com www.cyberspacesolutionsinc.com