Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019
 
www.cyberspacesolutionsinc.com
www.cyberspacesolutionsinc.com Bookmark and Share
  Αναζήτηση
 
PS-EBStoAtlantis ΓΕΦΥΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ENTERSOFT ΣΕ ATLANTIS ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ελαχιστοποίηση
Πρόκειται για εφαρμογή γέφυρας (δημιουργίας και μεταφοράς λογιστικών εγγραφών) των Entersoft EBS/Expert και εισαγωγής των εγγραφών στο Atlantis Εσοδα-Εξοδα. 
Αποτελείται από δύο τμήματα: α) Το πρόγραμμα μετατροπής της γέφυρας του Entersoft EBS/Expert. β) Το import script με το οποίο το Atlantis ενημερώνεται από τα τελικά δεδομένα
Εχει δύο τρόπους ενημέρωσης:
1) Εισαγωγή εγγραφών από λογιστικές εγγραφές που έχουν δημιουργηθεί στο Entersoft EBS/Expert μέσω της διαδικασίας ενημέρωσης εξωτερικού πακέτου
2) Αυτόματη δημιουργία και εισαγωγή εγγραφών απευθείας από τα παραστατικά.

Η αρχική παραμετροποίηση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.  Εφόσον ενδιαφέρεστε μπορείτε να μας στείλετε ένα Backup της βάσης του Entersoft EBS/Expert ώστε να σας στείλουμε γραπτώς τις οδηγίες παραμετροποίησης, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με την κάθε εταιρεία.

Εφόσον το επιθυμείτε μπορούμε να μεταβούμε στην έδρα σας για εγκατάσταση, επιβαρύνοντάς σας με τα έξοδα μετάβασης και 1 διανυκτέρευση.


Κόστος προγράμματος: 300,00 ευρώ με το ΦΠΑ
Κόστος παραμετροποίησης: 100,00 ευρώ με το ΦΠΑ
Κόστος μετάβασης στην έδρα σας: Κατόπιν συμφωνίας.
 
 
www.cyberspacesolutionsinc.com
 
 
www.cyberspacesolutionsinc.com www.cyberspacesolutionsinc.com www.cyberspacesolutionsinc.com